Op donderdag 27 januari 2022 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Gezien de nog altijd geldende maatregelen zal deze vergadering online plaatsvinden.

Aanmelden is daarom verplicht en kan via de secretaris of voorzitter (secretaris@lacfrisia1883.nl of voorzitter@lacfrisia1883.nl). Uiterlijk een uur voor de aanvang u dan een uitnodiging voor het online bijwonen van de vergadering.

Klik hier voor de agenda.

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook