UNIEKE ACTIE: LEVER EEN SPONSOR EN VOETBAL ÉÉN SEIZOEN GRATIS

Voetbalvereniging L.A.C. “Frisia 1883” wil haar sponsoren aantal en sponsorinkomsten verhogen. Dit doen zij aan de hand van de uitvoering van haar commerciële beleid, ook leden worden betrokken in deze doelstelling. In deze memo wordt het beleid beschreven hoe leden bij kunnen dragen en wat dit betekent voor hun contributie vrijstelling en mogelijk te verdienen teambudget.

HET BELEID:
• Als een lid een nieuwe bordsponsor, business club lid of clubsponsor (sponsor) aanbrengt met een contractduur van minimaal 3 jaar wordt hij/zij vrijgesteld van contributie voor het desbetreffende seizoen.
• Als een lid een nieuwe plussponsor, stersponsor of topsponsor (sponsor+) aanbrengt met een contractduur van minimaal 3 jaar wordt hij/zij vrijgesteld van contributie voor de duur van 2 seizoenen.
• Een sponsor+ geldt als 2 sponsoren en zal op die manier worden meegenomen in de berekening voor contributievrijstelling c.q. bepaling voor de hoogte van het toe te kennen teambudget.
• Als een lid meerdere sponsoren in hetzelfde seizoen aanbrengt, dan wordt hij/zij 2 seizoenen van contributie vrijgesteld. Daarnaast is er vanaf het aanbrengen van 3 sponsoren of meer recht op toekenning van teambudget.
• Het teambudget bedraagt €200,- per (extra) sponsor. Ook hier geldt dat een sponsor+ geldt voor 2 sponsoren.
• Huidige sponsoren(+) maken geen onderdeel uit van deze regeling.
• Contributievrijstelling kan niet verhandeld worden. Ofwel persoon A mag persoon B niet vrijstellen van contributie.

VOOR WIE:
• Elk lid van L.A.C. Frisia 1883 heeft recht op het in deze memo beschreven beleid. Senioren- (heren en dames), jeugd- (jongens en meisjes) en zaalteams.

HET PROCES:
• Het lid geeft aan welk contract de nieuwe sponsor wil tekenen en geeft dit aan bij het bestuur van L.A.C. “Frisia 1883”.
• Het bestuurslid commerciële zaken zal de verdere opvolging van het tekenproces op zich nemen en de aanmelding van de sponsor voltooien.
• Het bestuurslid commerciële zaken verifieert de relatie tussen lid en sponsor bij de sponsor
• De sponsor tekent voor de relatie.
• Het lid is hiermee vrijgesteld van contributie. De duur van vrijstelling is afhankelijk van het type contract.

DE UITZONDERINGEN:
• Wanneer een lid zijn/haar tweede sponsor aanlevert in hetzelfde seizoen, dan is diegene ook het daaropvolgende seizoen vrijgesteld van contributie.
• Wanneer een lid zijn/haar derde sponsor aanlevert in hetzelfde seizoen, dan wordt er €200,- teambudget ter beschikking gesteld, naast de contributievrijstelling.
• Wanneer een lid reeds contributievrij is gesteld, dan wordt er direct teambudget ter beschikking gesteld bij aanlevering van een sponsor.

Rekenvoorbeelden:

  • 1 sponsor betekent contributievrijstelling voor het lid voor 1 seizoen
  • 1 sponsor+ betekent contributievrijstelling voor het lid voor 2 seizoenen
  • 2 sponsoren betekent contributievrijstelling voor het lid voor 2 seizoenen
  • 1 sponsor en 1 sponsor+ betekent contributievrijstelling voor het lid voor 2 seizoenen en een teambudget van €200,-
  • 3 sponsoren betekent contributievrijstelling lid voor 2 seizoenen en een teambudget van €200,-

De regeling – die is vastgesteld in de ALV van 2-7-20 – is van kracht en zal met ingang van het seizoen 2020/2021 gelden.

Aanvragen kunnen naar: commercie@lacfrisia1883.nl


Het bestuur L.A.C. “Frisia 1883”

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook