De barvrijwilliger wordt volgens een barplanning ingeroosterd. Deze  planning wordt gemaakt door de beheercommissie en wordt gepubliceerd op de website van L.A.C. Frisia 1883. Gemiddeld staat men eens in de maand. De inzet van de barvrijwilliger varieert van 2 tot 4 uren. Per shift (4/5 uren) krijgt de barvrijwilliger 3 consumpties + koffie/thee. Wanneer men een halve shift (2 uren) draait krijgt men GEEN consumpties (uitgezonderd koffie/thee). De consumpties worden weggeboekt door de commissaris op zijn commissarispas.
De barvrijwilliger wordt aangestuurd door de commissaris. Deze is altijd aanwezig bij iedere bardienst.

Taken

 • Verkopen van eten en drinken aan sporters en andere bezoekers.
 • Kassahandelingen
 • Keukendienst (o.a. frituren van etenswaar).
 • Bijvullen van de koelkasten.
 • Het schoonhouden van de kantine en bar.
 • Controleren of personen daadwerkelijk 18 jaar zijn.
 • Aanspreken van personen wanneer men zich niet houdt aan het huishoudelijk regelement.

Eisen

 • Minimaal 16 jaar
 • Het in achtnemen van de wettelijke eisen in kader van verkoop alcoholische dranken.
 • In het bezit zijn van Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).
 • Niet nuttigen van alcohol tijdens de shift.

Wanneer je niet kunt
Wanneer je staat ingepland voor een bardienst moet je zelf voor vervanging zorgen.