Barvrijwilligers

De barvrijwilliger wordt volgens een barplanning ingeroosterd. Deze planning wordt gemaakt door de beheercommissie en wordt gepubliceerd op de website van L.A.C. Frisia 1883. Gemiddeld staat men eens in de maand. De inzet van de barvrijwilliger varieert van 2 tot 4 uren. Per shift (4/5 uren) krijgt de barvrijwilliger 3 consumpties + koffie/thee. Wanneer men een halve shift (2 uren) draait krijgt men GEEN consumpties (uitgezonderd koffie/thee). De consumpties worden weggeboekt door de commissaris op zijn commissarispas.
De barvrijwilliger wordt aangestuurd door de commissaris. Deze is altijd aanwezig bij iedere bardienst.

Taken Eisen Wanneer je niet kunt
Wanneer je staat ingepland voor een bardienst moet je zelf voor vervanging zorgen.
 

Afdrukken