De commissaris is de verantwoordelijke die zorgt dat de kantine wordt geopend of wordt afgesloten. Daarnaast zorgt deze voor de  aansturing van de barvrijwilliger. Per shift (4/5 uren) krijgt de commissaris 3 consumpties + koffie/thee. Deze kunnen worden weggeboekt op de commissarispas.

Taken

 • Aansturen barvrijwilligers.
 • Eerste aanspreekpunt bij calamiteit.
 • Bij calamiteit de persoon die in contact treed met het bestuur of met de alarmdiensten.
 • Verkopen van eten en drinken aan sporters en andere bezoekers.
 • Kassahandelingen
 • Keukendienst (o.a. frituren van etenswaar).
 • Bijvullen van de koelkasten.
 • Het schoonhouden van de kantine en bar.
 • Controleren of personen daadwerkelijk 18 jaar zijn.
 • Aanspreken van personen wanneer men zich niet houdt aan het huishoudelijk regelement.

Eisen

 • Minimaal 18 jaar.
 • Het in achtnemen van de wettelijke eisen in kader van verkoop alcoholische dranken.
 • In het bezit zijn van Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) of Sociaal Hygiëne
 • Eventueel EHBO, BHV en AED.
 • Niet nuttigen van alcohol tijdens de dienst.

Wanneer je niet kunt
Wanneer je staat ingepland voor een bardienst moet je zelf voor vervanging zorgen.