Als vrijwilliger maak je soms kosten voor de vereniging. Uiteraard krijg je die terug van ons. Voorwaarde is wel dat je de kosten vooraf overlegt en aanvraagt bij jouw commissieleiding of het bestuur. Hiervoor vul je het onderstaande declaratieformulier vooraf volledig in en laat je voor akkoord tekenen door een bevoegd commissie of bestuurslid.

Na aankoop dient het aankoopbewijs aan het formulier gehecht te worden en ingeleverd bij de penningmeester. Dit kan ook via e-mail. Vergeet dan
niet een kopie van het aankoopbewijs mee te sturen.