Commissaris

De commissaris is de verantwoordelijke die zorgt dat de kantine wordt geopend of wordt afgesloten. Daarnaast zorgt deze voor de aansturing van de barvrijwilliger. Per shift (4/5 uren) krijgt de commissaris 3 consumpties + koffie/thee. Deze kunnen worden weggeboekt op de commissarispas.

Taken Eisen Wanneer je niet kunt
Wanneer je staat ingepland voor een bardienst moet je zelf voor vervanging zorgen.
 

Afdrukken