HUIS- EN GEDRAGSREGELS CLUBHUIS

 • De minimumleeftijd voor de verkoop en het bezit hebben van alcohol is 18 jaar.
 • Het dienstdoende barpersoneel kan om legitimatie vragen.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, kleedruimtes of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs wordt niet toegestaan. Bij constatering kunnen er sancties worden opgelegd. Wanneer er sprake is van handel wordt er melding gemaakt bij de politie.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. Evenals personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende commissaris of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Dit eventueel voor een langere periode of afhankelijk van de aard van de misdragingen voor altijd desnoods met behulp van de rechtelijke macht. Respect ten opzichte van dienstdoende vrijwilligers staat bij de vereniging hoog in het vaandel.
 • Geen glaswerk mee naar buiten nemen.
 • Aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen ten alle tijde opgevolgd worden.
 • In het clubhuis mag niet worden gerookt dit geldt ook voor E-sigaretten.
 • Sinds 1 augustus 2018 geldt er een rookverbod op het terrein van “de Magere Weide”.
 • Op zaterdag en op toernooidagen wordt er tot 14.00 uur geen alcohol geschonken in de kantine.
 • Het is niet toegestaan meubilair uit het clubhuis mee naar buiten te nemen.
 • Openingstijden van de kantine worden voor een ieder duidelijk zichtbaar in het clubhuis gepubliceerd.
 • In geval van vernielingen zal door de vereniging de kosten worden verhaald op de dader en zal indien nodig aangifte worden gedaan.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen.
 • In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur