Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA)

Iedere vrijwilliger die tijdens een bardienst alcohol wil schenken moet in het bezit zijn van een IVA certificaat. Het behalen van deze certificaat kan thuis en kost niets. De test bestaat uit 20 vragen en je hoort gelijk of je geslaagd bent.

Wanneer je geslaagd bent hoef je geen kopie op te sturen, de beheecommissie krijgt namelijk een kopie toegestuurd van NOCNSF. Alle certificaten worden bewaart in een map, deze ligt achter in de keuken. Deze map kan bij controle door gemeentecontroleurs worden opgevraagd.

Aan de slag

  1. De test kun je vinden op: https://www.nocnsf.nl/iva
  2. Lees alles onder “wat je moet weten”.
  3. Doe dan de “test”.
  4. Vul het formulier in (hieronder een voorbeeld).
GEFELICITEERD! Je mag nu alcohol schenken tijdens je bardienst!