Contributie kledingfonds

In de laatste ledenvergadering zijn er veranderingen aangebracht in de inning van de contributie.
Zo is afgesproken dat de contributie voor het kledingfonds, dit seizoen 25 euro, in september van elk seizoen in één keer wordt geïnd.
Dit geldt voor alle jeugdteams, tot en met de onder 19 (jaar), met uitzondering van de onder 7 (jaar) leden.
Voor de leden die betalen via Jeugdsportfonds wordt dit betaalt door het Jeugdsportfonds.
De contributie van het kledingfonds is afgelopen week geïnd.

Voor vragen kunt u mailen naar penningmeester@lacfrisia1883.nl

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook