Contributiebeleid L.A.C. ”Frisia 1883”

Wat leuk dat je lid bent bij onze vereniging. Als lid van onze mooie club brengt het naast een heleboel rechten natuurlijk ook wat verplichtingen met zich mee. Natuurlijk dat je de vereniging door dik en dun steunt. Wij samen maken de vereniging. Daarnaast hoort bij het lidmaatschap van een voetbalclub ook een financiële contributie zodat wij de juiste faciliteiten kunnen aanbieden die nodig zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

Ieder seizoen kunnen de contributies wijzigen. Redenen hiervan zijn veelal stijgende vaste en variabele kosten als (onvoorziene) uitgaven en inflatie, waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard probeert iedere club dit zo min mogelijk te laten gebeuren of de stijging zo laag mogelijk te houden. Soms is dit niet anders, want de club moet wel financieel gezond blijven. 

Dit jaar heeft het bestuur geprobeerd het contributiebeleid eenvoudiger te maken door het aantal categorieën terug te brengen, de uitzonderingen m.b.t. kortingen te versimpelen en door een duidelijkere scheiding aan te brengen tussen kosten voor de contributie en kosten voor het kledingfonds. We zijn blij te kunnen melden dat we in bijna alle gevallen een kleine stijging hoeven door te voeren en in sommige gevallen zelfs een verlaging ten opzichte van vorig seizoen.

Kosten
Om bij L.A.C. ‘’Frisia 1883’’ te voetballen hebben we twee soorten kosten. Het kledingfonds en de normale contributie. Ook zijn er nog de gele en rode kaarten. Het beleid hiervan wordt op de website uitgelegd https://www.lacfrisia1883.nl/informatie/gele-en-rode-kaarten/

Wil je lid worden van onze mooie club? Voor meer informatie daarover ga je naar https://www.lacfrisia1883.nl/informatie/lid-worden/

Kledingfonds
Voor alle jeugdteams (t/m O19) die competitie spelen, zal tegen een jaarlijkse vergoeding door L.A.C. “Frisia 1883” kleding ter beschikking worden gesteld. Het betreft zowel het wedstrijdshirt als het wedstrijdshort. Ieder spelend lid van een jeugdteam ontvangt de kleding in bruikleen via het kledingfonds. Deelname is voor alle jeugdteams verplicht. Op deze manier zijn alle jeugdteams uniform gekleed. Daarnaast kan de kleding als deze niet meer past kosteloos worden omgeruild en hoeven er niet meerdere kledinguitgaven te worden.

De bijdrage voor het kledingfonds wordt éénmalig elk jaar afgeschreven. Dit zal omstreeks 10 september zijn. Jeugdleden die tijdens het seizoen lid worden dienen bij het ophalen van de kleding €25,00 te pinnen bij het kledingfonds. We accepteren geen cash.

Vermiste kleding
Wanneer de kleding vermist wordt en er nieuwe kleding moet worden verstrekt worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Kosten:
L.A.C. Frisia 1883 wedstrijdshirt €30,00
L.A.C. Frisia 1883 wedstrijdshort €20,00
L.A.C. Frisia 1883 keeper shirt €30,00
L.A.C. Frisia 1883 keeper short €20,00
L.A.C. Frisia 1883 keeper pantalon €30,00

De betaalde kosten voor een vermissing kunt u terugkrijgen als de spullen gevonden en ingeleverd worden voor 1 oktober het volgende seizoen. Het is de moeite waard om goed te kijken of u deze spullen nog kunt vinden.

Contributiebedragen

CategorieGeboortejaarKwartaal-contributieJaar-contributie
Senioren +35 & +45€39,75€159,00
Senioren€66,00€264,00
O19, O17, O15 & O142002-2007€52,50€210,00
O13, O12, O11 & O102008-2011€49,00€196,00
O9 & O82012-2013€40,50€162,00
O7>2014€33,50€134,00
Donateurs€65,00*
Zaal€33,50€134,00
Niet spelend lid€28,50€114,00
Trainingslid€39,75€159,00
Gezinskorting-€12,00**
Studentenkorting-€12,00***
Kledingfonds-€25,00****
Gele/rode kaart?*****

* De bedragen worden afgeschreven via de automatische incasso

* Donateursbedragen worden jaarlijks automatisch geïncasseerd op ±10 juli van het seizoen.

** U kunt voor gezinskorting in aanmerking komen als meerdere gezinsleden spelend lid zijn. Gezinskorting is niet van toepassing op senioren, niet spelende leden en trainingsleden. Bij meerdere leden wonend op één adres geldt, dat het oudste spelend lid de volledige contributie betaalt en ieder volgend spelend jeugdlid krijgt op jaarbasis €12,00 korting. Dit betekent dat de korting verleend wordt over het jaarcontributiebedrag exclusief de kosten voor het kledingfonds. Er kan alleen gezinskorting of studentenkorting toegekend worden, een combinatie is niet mogelijk.

*** Onder een studie wordt verstaan: een eenjarige of meerjarige voltijd beroepsopleiding. Dit dient elke seizoen opnieuw aangetoond te worden en aangevraagd te worden bij de penningmeester, penningmeester@lacfrisia1883.nl Er kan alleen gezinskorting of studentenkorting toegekend worden, een combinatie is niet mogelijk.

**** Deelname is voor alle jeugdteams verplicht. De bijdrage voor het kledingfonds wordt éénmalig elk jaar afgeschreven, ± 10 september. Jeugdleden die tijdens het seizoen lid worden dienen bij het ophalen van de kleding €25,00 te pinnen bij het kledingfonds.  Uitzondering zijn de kinderen die in onder 7 jaar spelen.

***** Kosten van de KNVB worden elk kwartaal in rekening gebracht en bij de contributiebatch meegenomen m.u.v. kaarten gehaald na 1 april. Deze worden begin juni in rekening gebracht.


Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook