Vorige week is de beslissing genomen om in het amateurvoetbal een punt te zetten achter het lopende voetbalseizoen. Er volgen geen promoties, degradaties en nacompetities.

Uiteraard staan wij achter de beslissingen die de overheid en KNVB maakt. Dit neemt niet weg dat dit voor ons als club de nodige (financiële) consequenties heeft. Hoe erg dit is, is mede afhankelijk van de periode waarin wij dicht moeten blijven en is daardoor voor ons nog niet helemaal te overzien.
Geen voetbal betekent voor velen van ons ook geen vrijwilligerswerk. Dit betekent misschien wat meer vrije tijd maar ook het gemis van een ritme, een babbeltje en de gezelligheid. Daarnaast heeft het bestuur, om de lopende kosten te beperken, ook besluiten moeten nemen die onze vrijwilligers die een vergoeding krijgen aangaan.

Voor alle vrijwilligers (incl. trainers) geldt:

  • Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Een vrijwilligersvergoeding is een gunst en geen recht.
  • Alle vrijwilligersvergoedingen worden derhalve bevroren vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn gestopt. Mochten de werkzaamheden weer aanvangen, dan zullen vanaf dat moment weer vergoedingen worden betaald.

Om jullie enigszins tegemoet te komen, en als blijk van waardering voor jullie inzet, heeft het bestuur besloten de vergoedingen over de maand maart 2020 alsnog uit te betalen, ondanks dat hier (nagenoeg) geen werkzaamheden voor zijn verricht.

Mochten er vragen zijn over deze maatregel, verzoeken wij je contact op te nemen met onze penningmeester (penningmeester@lacfrisia1883.nl)

Wij vertrouwen er op jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en rekenen op begrip voor de ontstane situatie, en de genomen maatregelen.
Het bestuur van ‘L.A.C. Frisia 1883’

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook