AANMELDINGSFORMULIER TOT LIDMAATSCHAP ‘CLUB VAN HONDERD’L.A.C. FRISIA 1883.

s.v.p. ingevuld en ondertekend mailen aan pgcoenen@live.nl  of inleveren bij Peter Coenen en Bert Elbert (ook zijn wij vaak aanwezig op het sportcomplex op zondag(morgen)

Uw gegevens

De kosten van het lidmaatschap bedragen EUR 50 per jaar en wij verzoeken U om dit bedrag in januari van elk jaar! over te maken op bankrekeningnummer: NL12RABO0113068956 t.n.v. “ LACFRISIA1883" onder vermelding van: contributie en jaartal.

Tussentijdse opzegging is mogelijk, maar er volgt geen restitutie (van een deel) van de contributie!