Meerderheid gemeenteraad voor motie kunstgras Frisia

Maar liefst 25 van de 37 stemmen waren afgelopen maandagavond in de gemeenteraad voor bijgevoegde motie.
Een mooi succes na een intensieve lobby. Het bestuur gaat verder met de wethouder in gesprek om dit te realiseren en houdt u op de hoogte!

De motie door Gemeentebelangen Leeuwarden en PvdA Leeuwarden :

 

Motie knelpunten sportaccommodatie LAC Frisia 1883

 

De raad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 30 mei 2016 en behandelende het richtinggevend debat met betrekking tot de MTR Leeuwarden,

Overwegende dat:

·       Dat bij de MTR een aantal knelpunten rond sportaccommodaties aangepakt worden mits er financiële ruimte is.

·       Dat het College de behoefte van LAC Frisia aan het omzetten van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld niet heeft voorgesteld, maar wel het plaatsen van 2 lichtmasten

·       Dat de motivering hiervoor is “Omdat er dan een overschot aan trainingsvelden komt” alsmede “dat er geen aanwijzingen zijn voor groei voor de komende tijd/toekomst”

·       Dat op verzoek van enkele fracties door de gemeente bij de KNVB een behoeftebepaling gevraagd is met recentere cijfers. Hieruit blijkt dat het ledenaantal wél is gegroeid en dat er er bij LAC Frisia 1883 een tekort is aan een wedstrijdveld en trainingsveld.

·       LAC Frisia heeft aangegeven dat ,indien de gemeente een kunstveld aanlegt, zij zelf zal zoeken naar financiering van de Lichtmasten.

·       Dat het dan voor de hand ligt dat ook het laatst overgebleven knelpunt nl het knelpunt rond kleedruimten wordt aangepakt waarmee de knelpunten worden opgelost en de accommodatie voldoet aan de eisen van de bonden/VNG. En dat dit een gewenste situatie is

·       Dat het volgens het College gaat om een investering van 190.000

·       Dat in het verleden met zelfwerkzaamheid van verenigingen accommodaties zijn gebouwd voor een lager bedrag dan wel met cofinanciering van de verenigingen.

·       In de Nota Sportaccommodatie en de berekeningen van het College niet wordt ingegaan op de mogelijkheid van cofinanciering en eigen initiatieven van de vereniging

 

Verzoekt het College:

-      Bij de uitwerking van de begroting - naast het ombouwen van 2 natuurgrasvelden bij Wiarda - ook bij LAC Frisia vervanging van het huidige hoofdveld met kunstgras mogelijk te maken.

-      Met LAC Frisia in contact te treden om te kijken of eigen financiering door LAC Frisia van de lichtmasten realistisch is.

-      Bij de uitwerking van de begroting met een voorstel naar de raad te komen waarin met  LAC Frisia is gekeken of en zo ja hoe de kosten voor het realiseren van de was- en kleedruimtes tegen lagere kosten, met eigen initiatieven en/of met cofinanciering gerealiseerd kunnen worden in 2017.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Partij van de Arbeid      Gemeentebelangen

Tamara Bok                Jacques van Willigen

Afdrukken

Dijkstra
Textielstra
Adrenna
Veltman Footer
Ing
Vos 2

Contact

  • Contactgegevens
  • Routebeschrijving
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Inloggen / uitloggen

Volg Frisia