Veel betrokkenheid bij Algemene Ledenvergadering

Samenvatting Algemene Ledenvergadering L.A.C. “Frisia 1883”

Op maandagavond 17 december 2018 vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
Een vergadering die zich kenmerkte door de komst van een kleine, doch betrokken club van Frisianen, de aanwezigheid van onze ere- voorzitter, dhr. Popma, de bestuurlijke wijzigingen en zorgen omtrent de financiële situatie van de club.

Op advies van de denktank zal de organisatie een wijziging ondergaan. Wat onder andere betekent dat het vrouwenvoetbal deel gaat uit maken van voetbalzaken. Martha Ament was als bestuurslid vrouwenvoetbal aftredend en herkiesbaar, en werd opnieuw gekozen als bestuurslid Relatiebeheer.

Lammert Winter en Peter van der Heijden (niet aanwezig) traden af, waarbij Lammert duidelijk aangaf nauw betrokken te zullen blijven bij de vereniging. Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de club.
Een welkom werd geheten aan de drie nieuwe bestuursleden: Wiebren Postma (voetbalzaken), Stefan Veldman (commercie) en Silvia Verhoeven (ondersteuning financiën en commercie).
Het nieuwe organisatieschema wordt binnenkort op de website gepubliceerd.

Penningmeester Bas Landstra presenteerde de balans en de resultatenrekening van het seizoen 2017/2018 en gaf desgewenst een verklaring voor enkele tegenvallende opbrengsten en realisaties.
De leden spraken hun zorgen hier over uit, wat getuigt van hun betrokkenheid bij het wel en wee bij Frisia 1883.
Een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort is dat er in de afgelopen jaren structureel te hoge uitgaven zijn gedaan en  er te weinig inkomsten tegen over hebben gestaan. Dit werd onder ander veroorzaakt door te hoge personeelskosten, de problemen met de nieuwe kledingleverancier, de lager dan verwachte kantineopbrengst en helaas zijn de sponsorinkomsten die wel enorm zijn toegenomen niet toereikend geweest om deze verliezen op te vangen.

Helaas dragen de inbraken van oktober 2017 en november 2018 ook niet bepaald mee aan het verhogen van de opbrengst.
Gelukkig dat er initiatieven ontplooid zijn om inkomsten te genereren, zoals de oliebollenverkoopactie van de heren van Frisia 1.

Het bestuur heeft reeds een aantal bezuinigingsmaatregelen in gang gezet zoals procuratie en fors bezuinigen in de personeelskosten en aanschaf verzorgingsmateriaal. Ook het gewenste videoregistratiesysteem zal voorlopig niet worden aangeschaft.
De kascommissie gaf aan goed betrokken geweest te zijn bij het doorlopen van de resultatenrekening en krijgt van het publiek een groot applaus, als dank voor hun zorgvuldige werk en inzet.

Frederika Douma  werd in het zonnetje gezet als Frisiaan van het jaar en ontving de L. Steinvoorte Wisselbal uit handen van de voorzitter. Een terechte benoeming gezien haar tomeloze inzet als coördinator van diverse teams, de stuwende kracht achter het kledingfonds en haar tomeloze inzet voor Frisia.
Ook Edwin Onderstijn werd tot zijn grote verbazing gevraagd naar voren te komen. Hij werd onder luid applaus benoemd als Lid van verdienste, dankzij zijn jarenlange inzet als wedstrijdsecretaris en ondersteuner op diverse vlakken.

Het was een lange, nuttige avond, met een groot gevoel van verbondenheid.
Fijne feestdagen en graag tot de nieuwjaarsreceptie op 6 januari!
 
Het Bestuur
L.A.C. "Frisia 1883"
 

Afdrukken