REÜNISTENVERENIGING L.A.C. "FRISIA 1883"

Wat is het doel van de reünistenvereniging?

Bij leden die al jarenlang actief of passief in de voetballerij zijn geweest is vaak de behoefte weer eens oude voetbalvrienden te ontmoeten. Zo ook bij Frisia. Daarom hebben in 1953 een aantal Frisianen de Reünistenvereniging L.A.C.”Frisia 1883” opgericht.

In april van ieder jaar vindt de jaarlijkse reünie plaats in het clubgebouw van Frisia op ons sportpark “De Magere Weide”. Contacten worden hernieuwd en onderhouden op deze voor velen zo gewaardeerde bijeenkomst. In 2020 zal dit plaatsvinden op zaterdag 18 april.

Het actieve voetbal wordt niet vergeten en daarom wordt naast het gezellige samenzijn bij een hapje en drankje een wedstrijd gespeeld tussen twee reünistenteams. Voor de liefhebbers wordt met een buffet deze dag afgesloten. 

Het bestuur bestaat uit Syb Bosma, voorzitter, Bert Elbert, secretaris/penningmeester, Fred Dijkstra en Wim Duhen.

Het lidmaatschap staat open voor Ieder lid of oud-lid van Frisia. Voor opgave als lid of voor het verkrijgen van informatie kun je contact opnemen met Bert Elbert ( email bertelbert@hotmail.com. De contributie bedraagt € 6,00 per jaar.
Wil je weten of een oude voetbalvriend is van onze vereniging neem dan contact met ons op.

Paaszaterdag 20 april kwamen 68 reünisten naar De Magere Weide om elkaar te ontmoeten, traditioneel rond 24 april, de dag van oprichting van onze vereniging.
Na ontvangst konden zij niet alleen van het geweldig mooie weer genieten, dat voorspeld en ook gekomen was.
Naast het genoeglijk samenzijn stond er op het programma een onderlinge 7 x 7 wedstrijd,
met Harry van der Meulen aan de ene en broer Willem aan de andere kant, die door Harry c.s. met 4-3 werd gewonnen.

Na de aansluitende borrel kon een deel van de aanwezigen nog genieten van een prima Europees buffet,
waarbij voorzitter Cor van de Haar een aantal zaken, dat de club dit seizoen bezig houdt, voor het voetlicht bracht.

Al met al was het, met ook dank aan het barpersoneel, een geslaagde dag, die weer een vervolg zal krijgen op 18 april 2020.