Hierbij publiceren we de voorlopige (!) indelingen voor het nieuwe
seizoen. (22-23)
Tot aan de start van het nieuwe seizoen, kunnen er nog wijzigingen in de
indelingen plaatsvinden.

Voor vragen kunt u mailen naar: hjoonderbouw@lacfrisia1883.nl

Reageren