Incassoprocedure

De contributie wordt vooraf automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer.

Contributie

Gele en/of rode kaarten

Kledingfonds

Jaar

± 10 juli

± 10 september *

1ste kwartaal

± 10 juli

± 10 juli

2de kwartaal

± 5 oktober

± 5 oktober

3de kwartaal

± 5 januari

± 5 januari

4de kwartaal

± 5 april

± 5 april

    ± 5 juni  
* kledingfonds wordt één maal per jaar geint voor kleding voor jeugdteams (t/m 019)

Bij een mislukte incasso wordt de persoon in kwestie ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 14 dagen na incasseringsdatum zelf over te maken naar bankrekeningnummer NL25 INGB 0000 909430.  Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de jaarcontributie en eventueel kledingfonds voor 1 september van het betreffende seizoen te betalen.

 
Contributietabel
Klik op de link hieronder voor de contributies van 2022/2023.