Incassoprocedure

De contributie wordt vooraf automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer.


Contributie

Gele en/of rode kaarten

Kledingfonds

Jaar

± 10 juli

± 10 september *

1ste kwartaal

± 10 juli

± 10 juli

2de kwartaal

± 5 oktober

± 5 oktober

3de kwartaal

± 5 januari

± 5 januari

4de kwartaal

± 5 april

± 5 april

    ± 5 juni  

* kledingfonds wordt één maal per jaar geint voor kleding voor jeugdteams (t/m 019)

Bij een mislukte incasso wordt de persoon in kwestie ingelicht en verzocht om het bedrag binnen 14 dagen na incasseringsdatum zelf over te maken naar bankrekeningnummer NL25 INGB 0000 909430.  Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de jaarcontributie en eventueel kledingfonds voor 1 september van het betreffende seizoen te betalen.

 
Contributietabel

Categorie

Geboortejaar

Kwartaal-contributie

Jaar-contributie

Overige

Senioren +35 & +45

<1986

€39,75

€159,00

Senioren

1986-2002

€66,00

€264,00

O19, O17, O15 & O14

2002-2007

€58,75

€210,00

O13, O12, O11 & O10

2008-2011

€55,25

€196,00

O9 & O8

2012-2013

€46,75

€162,00

O7

>2014

€33,50

€134,00

Donateurs

€65,00*

Zaal

€33,50

€134,00

Niet spelend lid

€28,50

€114,00

Trainingslid

€39,75

€159,00

Gezinskorting

€12,00 per jaar**

Studentenkorting

€12,00 per jaar***

Kledingfonds

€25,00 per jaar****

Gele/rode kaart

***** zie toelichting

*          Donateursbedragen worden jaarlijks automatisch geïncasseerd op ±10 juli van het seizoen.

**        U kunt voor gezinskorting in aanmerking komen als meerdere gezinsleden spelend lid zijn. Gezinskorting is niet van toepassing op senioren, niet spelende leden en trainingsleden. Bij meerdere leden wonend op één adres geldt, dat het oudste spelend lid de volledige contributie betaalt en ieder volgend spelend jeugdlid krijgt op jaarbasis €12,00 korting. Dit betekent dat de korting verleend wordt over het jaarcontributiebedrag exclusief de kosten voor het kledingfonds. Er kan alleen gezinskorting of studentenkorting toegekend worden, een combinatie is niet mogelijk.

***      Onder een studie wordt verstaan: een eenjarige of meerjarige voltijd beroepsopleiding. Dit dient elke seizoen opnieuw aangetoond te worden en aangevraagd te worden bij de penningmeester, penningmeester@lacfrisia1883.nl Er kan alleen gezinskorting of studentenkorting toegekend worden, een combinatie is niet mogelijk.

****    Deelname is voor alle jeugdteams verplicht. De bijdrage voor het kledingfonds wordt éénmalig elk jaar afgeschreven, ± 10 september. Jeugdleden die tijdens het seizoen lid worden dienen bij het ophalen van de kleding €25,00 te pinnen bij het kledingfonds.

*****  Kosten van de KNVB worden elk kwartaal in rekening gebracht en bij de contributiebatch meegenomen m.u.v. kaarten gehaald na 1 april. Deze worden begin juni in rekening gebracht.