Aanleiding
In de algemene ledenvergadering van 2010 is een ingekomen stuk van de seniorencommissie behandeld om deze kosten in het vervolg niet ten laste van de vereniging te laten komen, maar van de speler zelf. De vergadering heeft hierop het bestuur opdracht gegeven deze suggestie serieus te overwegen. Daarop is tijdens dezelfde vergadering op verzoek van het bestuur een commissie ingesteld, die de opdracht kreeg om de haalbaarheid van een dergelijke maatregel te onderzoeken (waarbij er o.a. naar gekeken is hoe andere gerenommeerde voetbalverenigingen in het noorden des lands met deze kwestie omgaan). Deze commissie heeft het bestuur geadviseerd, hoe in dezen te handelen. In de ALV van 2011 heeft het bestuur aan de leden het genomen besluit toegelicht, waarna het is vastgesteld; dit alles met de toevoeging dat een en ander na het einde van de lopende competitie geëvalueerd zal worden.

Inhoud en uitvoering
Er waren voor dit besluit een aantal redenen. Wij gaan uit van de normen en waarden met betrekking tot sportief gedrag die in onze gedragsregels staan. Ook heeft een rol gespeeld dat dergelijke kosten een (te) grote druk zijn gaan leggen op de begroting van de vereniging. Bovendien hebben andere  verenigingen in het noorden een min of meer gelijkluidend oordeel als Frisia over de vraag, wie dergelijke kosten moet dragen.

Update 26-09-2013: De boetes die verband houden met gele en rode kaarten dienen altijd (dus ongeacht de code op het wedstrijdformulier) betaald te worden door de speler die zo’n kaart gekregen heeft.

Tenslotte wijzen wij erop dat een speler niet speelgerechtigd is, zolang hij / zij de kosten, die vanwege een gele of rode kaart ten laste van hem / haar komen, niet heeft betaald. Over de wijze van inning zal nog nadere informatie volgen.

Bestuur L.A.C. “Frisia 1883”

Tuchtzaken amateurvoetbal kent vanaf het seizoen 2014/’15 nog maar acht strafcodes. Welke zijn dit?
Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten, 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’. Dit maakt een totaal van (nu nog maar) acht.

DE ACHT STRAFCODES OP EEN RIJ:

  • Strafcode 1: Gele kaart
  • Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen scoringskans”>Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen scoringskans
  • Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)”>Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
  • Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)”>Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
  • Strafcode 5: Beledigen”>Strafcode 5: Beledigen
  • Strafcode 6: Bedreigen”>Strafcode 6: Bedreigen
  • Strafcode 7: Spuwen”>Strafcode 7: Spuwen
  • Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials”>Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials