Wil je lid worden van Frieslands oudste voetbal vereniging? Vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Heb je specifieke vragen die je niet terug kunt vinden op onze website, kun je hiervoor terecht bij de betreffende coördinator. Welke coördinator dat is, is afhankelijk van in welk team jij of je kind zit. Is je kind bijvoorbeeld 10 jaar, dan valt hij of zij onder de jo11 (jongens onder 11).  Let op: t/m 12 jaar vallen jongens en meisjes in hetzelfde team. Bij contactpersonen vind je alle e-mailadressen. Informatie over contributiebedragen en inningsdata vind je onder informatie/contributie.

Wanneer je lid wordt gaan we ervan uit dat je ook bereid bent af en toe mee te helpen. Heb je specifieke kwaliteiten die je graag in wilt zetten, dan horen we dat graag. Je kunt dan contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via e-mail vrijwilligers@lacfrisia1883.nl. Daarnaast worden alle teams 2 keer per jaar ingezet om een kantinedienst te draaien. Ben je nog geen16 dan wordt van je ouders/verzorgers bijdrage hieraan verwacht. Meer informatie vind je onder vrijwilligers/team van de dag.

Contributieregeling Seizoen 2019-2020
Voor vragen, kunt u contact opnemen met de betreffende coördinator door in onderstaande tabel op het e-mailadres te klikken. Uw e-mail programma opent automatisch een nieuwe e-mail gericht aan deze coördinator.

CategorieGeboren inContributieCoordinatorE-mail
Senioren2000 of eerder€264,-Coördinator Sen.senioren@lacfrisia1883.nl
Vrouwen2000 of eerder€264,-Coördinator DamesDames@lacfrisia1883.nl
JO192001 of 2002€251,-*Coördinator JO19jo19@lacfrisia1883.nl
MO192001 of 2002€251,-*Vrouwenvoetbalvrouwenvoetbal@lacfrisia1883.nl
JO172003 of 2004€235,-*Coördinator JO17jo17@lacfrisia1883.nl
MO172003 of 2004€235,-*Coördinator vrouwenvrouwen@lacfrisia1883.nl
JO152005 of 2006€235,-*Coördinator JO15jo15@lacfrisia1883.nl
JO142006€235*Coördinator JO15jo15@lacfrisia1883.nl
MO152005 of 2006€235,-*Coördinator vrouwenvrouwen@lacfrisia1883.nl
JO132007€221,-*Coördinator JO13jo13@lacfrisia1883.nl
MO132007€221,-*Coördinator vrouwenvrouwen@lacfrisia1883.nl
JO122008€221,-*Coördinator JO12jo12@lacfrisia1883.nl
JO112009€221,-*Coördinator JO11jo11@lacfrisia1883.nl
JO102010€221,-*Coördinator JO10jo10@lacfrisia1883.nl
JO92011€187,-*Coördinator JO9jo9@lacfrisia1883.nl
JO82012€187,-*Coördinator JO8jo8@lacfrisia1883.nl
JO72013 of later€ 134,-Coördinator JO7jo7@lacfrisia1883.nl
Donateurs min. € 74,-Ledenadministratieledenadministratie@lacfrisia1883.nl
Zaallid € 124,-Ledenadministratieledenadministratie@lacfrisia1883.nl
Niet spelend lid € 114,-Ledenadministratieledenadministratie@lacfrisia1883.nl
Trainingslid € 159,-**Ledenadministratieledenadministratie@lacfrisia1883.nl

N.B.

De bedragen gemarkeerd met een ‘*’ zijn inclusief de kosten voor het kledingfonds a € 25,-.
De bedragen gemarkeerd met een ‘**’ (trainingslid) in deze categorie vallen o.a.: vrouwen 30+, mannen 35+, mannen 45+Financiële ondersteuning


Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
 
https://www.jeugdsportfonds.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Spelregels_gemeente_leeuwarden.pdf

Aanmelden via het jeugdsportfonds dient u zelf te regelen.
Dat kan via deze link: https://www.jeugdsportfonds.nl/aanvraag/

Jeugd van 4- 18 jaar waarvan de ouders op bijstandsniveau leven kunnen voor financiële ondersteuning ook terecht bij Stichting Leergeld.

Voor informatie verwijzen wij u naar deze website: http://www.leergeld.nl/leeuwarden/
Voor aanvraag van deze financiële ondersteuning kunt u terecht op de volgende website : https://www.kindpakket.nl

Wil je je lidmaatschap opzeggen of wijzigen? Vergeet dit dan niet vóór 1 juni te doen. Een lidmaatschap geldt voor 1 seizoen. Pas nadat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan én je kleding hebt ingeleverd kun je worden uitgeschreven, of overgeschreven. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Gezinskorting

U kunt voor gezinskorting in aanmerking komen indien meerdere gezinsleden spelend lid zijn. Gezinskorting is niet van toepassing op niet spelende leden.Bij meerdere leden wonend op één adres geldt, dat het oudste spelend lid de volledige contributie
betaalt en ieder volgend spelend lid 75%. N.B. De gezinskorting geldt alleen voor contributie op jaarbasis. Dit betekent dat de korting (25%) alleen verleend wordt over het contributiebedrag exclusief de kosten voor het kledingfonds. Rekenvoorbeeld

De korting (25%) wordt verleend over € 221,00 – € 25,00 (kosten kledingfonds) = € 196,00 x 25 % = € 49,00 korting.

Let op: de korting moet elk nieuw voetbalseizoen (een seizoen loopt van 1 juni of later tot 1 juni het daarop volgende jaar) opnieuw worden aangevraagd!

L.A.C. “Frisia 1883” behoudt het recht om te controleren of de korting terecht is toegekend. Van de leden wordt verwacht dat zij hier aan meewerken en kunnen aantonen dat er meerdere leden op één adres wonen.

Studentenkorting

Studenten krijgen korting bij Frisia!
Spelende senioren die studeren krijgen een korting van € 20,00 op de contributie.
Ben je al lid, dan kun je deze korting regelen voor het begin van het nieuwe seizoen. Nieuwe leden kunnen het hele jaar gebruik maken van deze regeling.
Let op: de korting moet elk nieuw voetbalseizoen (een seizoen loopt van 15 juni of later tot 15 juni het daarop volgende jaar) opnieuw worden aangevraagd!
L.A.C. “Frisia 1883” behoudt het recht om te controleren of de korting terecht is toegekend.

Van de leden wordt verwacht dat zij hier aan meewerken en kunnen aantonen dat er een studie wordt gevolgd.
Onder een studie wordt verstaan: een eenjarige of meerjarige opleiding op HBO-niveau en/of WO-niveau.

De gezinskorting vervalt als je gebruik maakt van de studentenkorting.

Jeugdsportfonds Friesland/Stichting Leergeld Leeuwarden

Kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding.
Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen (bron: Jeugdsportfonds Friesland).

De contributieverantwoordelijkheid in dit soort gevallen ligt niet bij L.A.C. “Frisia 1883”. U moet zelf bewaken dat de contributie daadwerkelijk wordt overgemaakt door het fonds of de stichting naar L.A.C. “Frisia 1883”. Als lid bent u altijd contributie verschuldigd. Contact: http://www.leergeld.nl/locaties/leeuwarden http://friesland.jeugdsportfonds.nl/

Betaalwijze

De contributie kan alleen worden voldaan door automatische incasso. Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven.
Het bankrekeningnummer(IBAN) van L.A.C. “Frisia 1883” is NL25 INGB 0000 909430.

Betalen in termijnen

Indien u heeft aangegeven de contributie in termijnen te betalen, dient u onderstaande termijnen aan te houden.
In het geval van een jaartermijn, waarbij het gehele contributiebedrag in één keer wordt gevraagd, zal er rond 23 augustus geïncasseerd worden.
In het geval van een kwartaaltermijn, waarbij het contributiebedrag in 4 termijnen wordt gevraagd, zal er rond de 23ste van ieder kwartaal geïncasseerd worden:
augustus, november, februari, en mei.

Het is NIET mogelijk om in maandtermijnen te betalen of in een andere termijn.
Wij staan op dit moment alleen een jaartermijn en kwartaaltermijnen toe (in 4 keer).

Automatische Incasso

De automatische incasso is een service van de vereniging en ontneemt niet uw betalingsverantwoordelijkheid. U dient er zelf voor zorg te dragen dat het saldo op uw rekening op de incassodatum toereikend is. Daarnaast verzoeken wij u bij een rekeningnummer wijziging dit zo snel mogelijk door te geven aan de financiële commissie. Dit kan via contributiezaken@lacfrisia1883.nl .

Overzicht termijnen en incassodatum
 

Frequentie contributieTermijnenIncassodatumMaand
JaarfactuurTermijn 1rond 23-8Augustus
KwartaalfactuurTermijn 1rond 23-8Augustus
KwartaalfactuurTermijn 2rond 23-11November
KwartaalfactuurTermijn 3rond 23-2Februari
KwartaalfactuurTermijn 4rond 23-5

Mei

Betalingsregeling

Als u gebruik wilt maken van een betalingsregeling kunt u hierover contact opnemen met de financiële commissie via contributiezaken@lacfrisia1883.nl

Achterstand in betaling/Wanbetaling

Het komt helaas voor dat leden niet op tijd de contributiefactuur betalen of zelfs helemaal niet betalen. L.A.C “Frisia 1883” maakt dan gebruik van het starten van een incassotraject door incasso’s aan te bieden aan “Bos Incasso” (www.bosincasso.nl).
Leden die niet betalen zullen te maken krijgen met “Bos Incasso”. Naast het intrekken van de spelerspas, hiermee dus uitsluiting van het spelen van wedstrijden, zullen er incassokosten in rekening worden gebracht die bovenop het openstaande bedrag komen.

Jaarfactuur (zie ook het Stroomdiagram “Jaarfactuur Contributie”)

In het geval van een jaarfactuur krijgen leden 1 maand de tijd om de jaarfactuur te voldoen. Doen zij dit niet dan wordt er een herinnering verstuurd met een betaaltermijn van 14 dagen. Is de betaling dan nog niet ontvangen? Dan volgt een aanmaning met een betaaltermijn van 7 dagen. De spelerspas wordt op dit moment ook ingenomen. Is de laatste betaaltermijn van 7 dagen ook verstreken? Dan volgt een incassotraject en wordt de incasso aangeboden aan “Bos Incasso”. In het geval van een automatische (jaar)incasso die mislukt, gaan wij er vanuit dat de leden zelf het jaarbedrag overmaken. Dit kan overgemaakt worden naar: NL25 INGB 0000 909430 tnv. LAC FRISIA 1883 ovv. jaarcontributie Zie bijlage ‘Stroomdiagram Jaarfactuur Contributie.pdf’.

Maandfactuur (zie ook het Stroomdiagram “Maandfactuur Contributie”)

Bij de maandfacturen gaat het over automatische incasso’s die kunnen mislukken. Dit kan zich gedurende het seizoen dus in één van de 10 maandtermijnen of in meerdere maandtermijnen voor doen. Dit betekent dat er ook leden kunnen zijn die meerdere maandtermijnen achter elkaar missen. Hiervoor zullen andere voorwaarden gelden dan voor de leden waarbij het zich een keer voor doet. Uit de praktijk blijkt dat de volgende redenen door de bank worden opgegeven bij de storno’s (het mislukken van een automatische incasso): “onvoldoende saldo”, “rekeningnummer niet correct”, “terugboeken op verzoek van de klant”, “geen machtiging verstrekt”.

Eerste mislukte maandincasso

Omdat het hier om 1/10 van het jaarbedrag gaat zal de eerste vervaltermijn drie weken zijn (na de incasso rond de 27ste). Na drie weken wordt er een herinnering verstuurd met een betaaltermijn van 14 dagen. Is de betaling dan nog niet ontvangen? Dan volgt een (laatste) aanmaning met een betaaltermijn van 7 dagen. De spelerspas wordt op dit moment ook ingenomen. Is de laatste betaaltermijn van 7 dagen ook verstreken? Dan volgt een incassotraject en wordt de incasso aangeboden aan “Bos Incasso”.

Twee mislukte maandincasso’s achter elkaar

Voor de leden waar de maandelijkse incasso twee maanden achter elkaar is mislukt stellen wij aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden luiden dat het lid wordt verzocht de contributie voor 5 termijnen (half jaar) in het vooruit te betalen. De betaaltermijn voor deze 5 termijnen zal weer 14 dagen bedragen. Is de betaling dan nog niet ontvangen? Dan volgt een (laatste) aanmaning met een betaaltermijn van 7 dagen. De spelerspas wordt op dit moment ook ingenomen. Is de laatste betaaltermijn van 7 dagen ook verstreken? Dan volgt een incassotraject en wordt de incasso aangeboden aan “Bos Incasso”.

In het geval van een automatische (maand)incasso die mislukt gaan wij er vanuit dat de leden zelf het maandbedrag overmaken.

Dit kan overgemaakt worden naar: NL25 INGB 0000 909430 tnv. LAC FRISIA 1883 ovv. Maandcontributie
Zie bijlage ‘Stroomdiagram maandfactuur Contributie.pdf’.

Doorgeven van wijzigingen in adres/telefoonnummer/e-mail/rekeningnummer/betaalwijze …

De ledenadministratie en de financiële administratie wordt door L.A.C “Frisia 1883” in “Sportlink (KNVB)” gevoerd.
Voor de juiste gegevens van de leden in deze administratie zijn wij afhankelijk van de leden zelf.
Wij verzoeken alle leden vriendelijk doch dringend om de volgende wijzigingen te allen tijde door te geven aan L.A.C “Frisia 1883”:

– wijziging in (correspondentie)adres; via ledenadministratie@lacfrisia1883.nl
– wijziging in telefoonnummer; via ledenadministratie@lacfrisia1883.nl
– wijziging in e-mailadres; via ledenadministratie@lacfrisia1883.nl
– wijziging in rekeningnummer; via contributiezaken@lacfrisia1883.nl
– wijziging in betaalwijze. via contributiezaken@lacfrisia1883.nl

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de vereniging om in contact te kunnen treden met haar leden. De verantwoording voor de juiste gegevens ligt bij de leden.

Boetes gele en/of rode kaarten

De boetes voor gele en/of rode kaarten moeten door het lid zelf betaald worden. Deze boetes zijn de bedragen/kosten die door de KNVB direct bij L.A.C “Frisia 1883” in rekening gebracht worden.
Het innen van deze boetes zal via een automatische incasso gaan.
 
Zo rond eind december/begin januari zullen we over de eerste helft van het seizoen de kosten van de kaarten gaan incasseren. Aan het einde van het seizoen zo rond eind mei/begin juni incasseren we de boetes die in rekening gebracht zijn over de tweede helft van het seizoen.
 
Ook hier geldt dat bij wanbetaling er gevolgen kunnen zijn voor het lidmaatschap. Een overschrijving naar een andere vereniging wordt sowieso geblokkeerd. Laat het hier niet op aankomen. Hier is niemand bij gebaat!
 

Opzeggingen/ Wijzigingen lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 15 juni (of later) tot 15 juni van het daarop volgende jaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. U bent dus een heel jaar contributie verschuldigd.

In geval van contributieachterstand zal bij een overschrijving de spelerspas niet worden vrijgegeven.

Overschrijving kan pas plaatsvinden als de (achterstand in) contributie is betaald en de kleding is ingeleverd. Daarnaast behoudt de vereniging het recht om leden te royeren bij contributieachterstanden. Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail (ledenadministratie@lacfrisia1883.nl) te worden doorgegeven aan onze ledenadministratie en wel vóór 1 juni, anders wordt u geacht weer een jaar lid te zijn.

Ook wijzigingen in het lidmaatschap (b.v. van spelend naar niet-spelend lid) moeten vóór 15 juni op bovengenoemd adres zijn. Overschrijvingen gaan tegenwoordig digitaal, zeg het lidmaatschap per mail op bij de ledenadministratie en geef aan dat je naar een andere club gaat. NB voor de A categorieën moet dat voor 15 juni.