PR EN COMMUNICATIEPLAN VAN L.A.C. “FRISIA 1883”

Het doel van de commissie PR en communicatie van L.A.C. “Frisia 1883”
De commissie PR en Communicatie stelt zich ten doel zowel de interne als de externe communicatie van  Frisia 1883 te stroomlijnen, te stimuleren, te verbeteren, te evalueren en te borgen.
Hiermee willen wij een optimale presentatie bereiken, waarin wij laten zien dat Frisia 1883 een club is met waardering voor haar spelers en vrijwilligers en trots is op de activiteiten die zij ontplooit.
 
Boodschap: wat willen wij communiceren?

 • informatie omtrent voetbalactiviteiten, zoals: uitslagen, kledingfonds, trainingstijden, contactpersonen.
 • informatie omtrent ontwikkelingen, zoals: besluitvorming vanuit diverse commissies en bestuur.
 • informatie omtrent ondersteunende activiteiten: werkzaamheden door vrijwilligers, maatschappelijke projecten etc.
 • aan sponsoring  gerelateerde activiteiten: sponsoractie, toernooien, “feel good news”.

 
Middelen: welke middelen zetten we  in?

 • Website, inclusief nieuws, mededelingen, nieuwsbrief
 • Facebook: algemene pagina van Frisia 1883
 • Facebook: algemene pagina van Frisia 1883 meisjes / vrouwen
 • Twitter:  algemeen account van Frisia 1883
 • Instagram: algemene pagina van Frisia 1883 meisjes/vrouwen
 • Email: Nieuwsbrief de Frisiaan
 • Email: Nieuwsflits
 • Programmaboekje
 • Tv scherm
 • Presentatiemap

 
Communicatieregels
Wanneer wordt wel / niet afgestemd met de commissie PR en communicatie?
 

Interne communicatie(Social) mediaSponsorenActiviteitenOverige
Directe communicatie in eerste instantie met rechtstreeks betrokkenen, conform organogram
 
Artikelen nieuwsbrief, Facebook en Twitter:
 
Beoordeling en plaatsing door PR commissie .
Sponsorcommissie communiceert met sponsorenIn samenwerking met PR commissie en sponsorcommissieTV scherm:
ICT commissie
 
Programmaboekje: bestuurslid
 
Presentatiemap: sponsorcommissie
 
Niet in afstemming met PR commissieIn afstemming met PR commissieIndien wenselijk afstemming met PR commissieIndien wenselijk afstemming met PR commissieIn afstemming met PR commissie.

 
Tijdens trainingen, toernooien en wedstrijden worden soms foto’s en films gemaakt, bedoeld om te gebruiken op onze Social Media kanalen of voor posters en flyers.
Mocht je het niet prettig vinden dat het materiaal waar jij op staat gebruikt wordt, dan ontvangen we graag bericht zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Deadline aanlevering teksten.
 

Procedure plaatsing tekst Nieuwsbrief de Frisiaan:Aanleveren tekst nieuwsbrief aan communicatie@lacfrisia1883.nl
Uiterlijk de 20e van iedere maand
 
Akkoord PR commissie:
Uiterlijk de 28e van iedere maand
 
Aanpassing en plaatsing door ICT:
Uiterlijk de 30e van iedere maand
Procedure plaatsing artikel op website/ officiële Facebookpagina
lac Frisia en lac Frisia vrouwen- en meisjes/Instagram
Eenvoudige korte tekst, zonder twijfel:
correctie, plaatsen of laten plaatsen door ICT
binnen 3 dagen na aanlevering
 
Uitgebreide tekst, of tekst met twijfel:
Aanleveren concepttekst aan PR commissieleden:
binnen 2 dagen na aanlevering
 
Akkoord PR commissie:
binnen 1 dag na aanlevering
 
Plaatsing door ICT of PR commissielid (accounthouders):
binnen 3 dagen na aanlevering
Procedure plaatsing artikel op website/ officiële Twitterpagina/ Facebookpagina’s/InstagramRechtstreekse plaatsing door accounthouder. Bij twijfel afstemmen met PR commissie.
Media, interview door televisie, krantUitsluitend in overleg met PR commissie.
Bij twijfel voorzitter  Frisia 1883 inschakelen voor akkoord.
Flyer, postersIn overleg met PR commissie:
– beoordelen huisstijl
– afstemming over budget

 
 
Leden PR en Communicatiecommissie
Edwin Ondersteijn
Willem Stegenga
Bert Elbert
Martha Ament

communicatie@lacfrisia1883.nl
 
 
Contactgegevens PR en Communicatiecommissie:
communicatie@lacfrisia1883.nl