Het bestuur van LAC Frisia 1883 streeft naar een situatie, waarin haar leden op een veilige manier kunnen sporten. Indien een speler c.q. een begeleider van een speler dit niet als zodanig ervaart, er is sprake van een niet-pluis gevoel, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Het is goed daarbij te bedenken, dat voorkomen beter is dan genezen. Ook trainers, coaches, begeleiders en teamleden, die vragen hebben omtrent ongemakkelijke situaties en hierover van gedachten willen wisselen kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Concreet gaat het om situaties, waarbij grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in de vorm van pesten, discriminatie. In verband hiermee is het goed ook te wijzen op het Vertrouwenspunt Sport dat door de NOC*NSF is  ingericht m.b.t. Seksuele Intimidatie. Dit Vertrouwenspunt is gratis te bereiken op telefoonnummer 0900-2025590 op werkdagen van 08.00 -22.00 uur en op zaterdag van 12.00-16.00 uur. Op grond van uw aanvraag volgt advies of kunt u in contact worden gebracht met een vertrouwenspersoon.

Binnen Frisia bestaat er een reglement vertrouwenspersoon.
Bij Frisia 1883 zijn Anita Nijp en Dirk Rietdijk aangesteld als vertrouwenspersoon.

Uiteraard blijft het besprokene met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk; alleen met jouw toestemming kunnen bestuursleden of derden op de hoogte worden gebracht. Na ontvangst van je mail volgt een afspraak en vindt een eerste gesprek plaats. In onderling overleg wordt een vervolgtraject uitgestippeld. Je kunt daarbij denken aan advisering, begeleiding, bemiddeling of doorverwijzing naar andere professionele ondersteuning.

 

Link naar : reglement vertrouwenspersoon

Visitekaartje Dirk Rietdijk

In het dagelijks leven ben ik sinds de afronding van mijn opleiding tot geestelijk verzorger aan de Rijksuniversiteit Groningen als vrijwilliger werkzaam bij Wellzo. Binnen LAC Frisia ben ik na mijn veldvoetbalperiode actief geweest als leider/coach en nu nog als sportverzorger bij het tweede team senioren op zondag.

Dirk Rietdijk is te bereiken via  dirkrietdijk@hotmail.com


Visitekaartje Anita Nijp

Anita is naast moeder van twee jonge kinderen actief voetbalster bij Frisia VR30+. Naast werk en studie biedt zij graag een luisterend oor en de nodige objectieve ondersteuning.

Anita Nijp is te bereiken via anitanijp5@hotmail.com.