Beste speler, ouder en/of verzorger,

Zoals jullie allemaal hebben gehoord, heeft Rutte aangegeven dat er door de kinderen tot en met 12 jaar weer gesport mag worden. Goed nieuws natuurlijk! Wij als bestuur zijn ook voornemens om onze jeugd tot en met 12 jaar weer te laten trainen, echter houden we wel de voorgeschreven regels aan welke de NOC*NSF op papier heeft gezet. Hierbij willen we direct de opmerking maken dat we alle jeugd boven de 12 jaar nog NIET laten trainen. Dit omdat de sport voetbal een contactsport is en niet kan voldoen aan de 1,5m afstand die voor jeugd boven de 12 telt, evenals de andere afwijkende voorwaarden die men hieraan stelt. 

Het weer mogen trainen is natuurlijk mooi maar moet, zoals hierboven vermeld, wel aan scherpe eisen voldoen (zie bijgevoegde bestand NOC*NSF hier staat alles voor de vereniging, de trainer en de sporter uitgeschreven). Om hier zorgvuldig mee om te gaan hebben wij als bestuur besloten om als streefdatum 5mei aan te houden om weer te gaan trainen. Op dit moment zijn we druk doende om de randvoorwaarden voor het trainen in orde te maken. Dit houdt nogal wat in op logistiek-, personeel-, organisatorisch- en veiligheidsvlak vandaar dat we hier onze tijd voor nemen. Hieronder een tijdspad welke we aanhouden om zorgvuldig en goed voorbereid weer aan te vangen.


21-4 Bestuursvergadering n.a.v. Persconferentie Rutte. 

24-4 Ontvangen informatie NOC*NSF bestuderen

25-4 HJO’s en bestuur om tafel uitwerken plannen om weer te gaan trainen

Heden Inventarisatie trainers + voorstel aanvang training bespreken. 

29-4 delen van manier van trainen met kader. 

30-4 Info op de site m.b.t. training 

1/2-5 Check of iedereen voldoende op de hoogte is

5-5 Aanvang 1e training (onder voorbehoud)
 

De manier waarop er weer getraind zal worden, dit zal anders zijn dan hoe we geëindigd zijn, zal in een volgende informatieronde op de site komen. Dit omdat we dit goed willen overdenken en daarna eerst het kader en trainers hiervan op de hoogte willen stellen alvorens we er mee naar buiten treden. 

We hopen dat een ieder het document van het NOC*NSF aandachtig doorleest en als ouder/verzorger deze voorwaarden respecteert en er alles aan doet om hieraan te voldoen. Alleen dan kunnen we veilig en op de juiste manier weer los!

We hopen tot snel weer op de Magere Weide!

Het bestuur

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook