Zijn wedstrijden en toernooien  toegestaan?

Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Maar vanaf 29 september 18:00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden, zowel amateur- als profwedstrijden.

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Voorlopig zullen de wedstrijden nog doorgaan, wij volgen hierbij het beleid van de KNVB.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel. Het is dus de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij volgen hierbij altijd het beleid van de ontvangende club.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

a, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Mocht u hierover andere vragen hebben, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@lacfrisia1883.nl

Ik ben vrijwilliger en moet voor de uitvoering van mijn taak op het sportcomplex zijn, mag dat?

Via jouw commissie ontvang je een apart bericht met de voor jou noodzakelijke informatie. Algemeen geldt dat je alleen naar het complex komt als dit voor jouw taak noodzakelijk is. Je komt alleen en gaat direct na het uitvoeren van de taak weer weg. Daarnaast zorg je er voor dat je 1,5 meter afstand houdt en nooit met meer dan 4 personen in een ruimte bent.

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook