In december heeft het bestuur bij haar aantreden de ambitie uitgesproken om op korte termijn onze vereniging verder te verduurzamen. De ambitie is om de verenging op termijn energieneutraal te maken.

In december heeft het bestuur bij haar aantreden de ambitie uitgesproken om op korte termijn onze vereniging verder te verduurzamen.
De ambitie is om de verenging op termijn energieneutraal te maken.

Verbruik
Jaarlijks verbruiken wij als vereniging veel energie in de vorm van gas en elektriciteit. Deze kosten maken op dit moment ongeveer 10% van de begroting uit, een enorme kostenpost.
In 2018 hebben we de eerste stap gezet door de aanschaf van zonnepanelen. Om deze ambitie verder te bouwen heeft L.A.C. ”Frisia 1883” onlangs de overeenkomst met Energiepartner Enie.nl geïntensiveerd.

Recent is er door een werkgroep vanuit L.A.C. ”Frisia 1883” samen met ”De groene club” (een initiatief van NOC-NSF en de KNVB) gekeken naar maatregelen om onze vereniging te verduurzamen. Hierbij heeft een energiescan plaatsgevonden vanuit de groene club. De energiescan heeft aangetoond dat er grote kansen liggen voor L.A.C. ”Frisia 1883” om energieneutraal te worden. De groene club heeft het bestuur geadviseerd om op een aantal punten het complex te verduurzamen.

Dit zijn de volgende mogelijkheden:
Vervanging veldverlichting veld B en B1
Het isoleren van het gehele clubhuis (dak, muur en vloer)
LED verlichting voor het clubhuis en in de kleedkamers
Vervangen van oude cv-ketels en leidingwerk in de kantine
Vervangen van warmwatervoorziening in de kleedkamers.

Veiling
Vorig jaar is er een veiling gehouden met als doel om de kantine een upgrade te geven. Met resultaat. Er is toen een aanzienlijk bedrag opgehaald om de kantine een upgrade te geven. Begin mei 2020 heeft het bestuur een werkgroep gevraagd om een inventarisatie te maken hoe het geld van de veiling zo nuttig mogelijk besteed kan worden. Onlangs is het bestuur door de werkgroep geadviseerd om deze gelden mede te investeren in de verduurzaming van het clubhuis.

Op dit moment bekijkt het bestuur samen met de werkgroepen op welke termijn deze investeringen gerealiseerd kunnen worden.

Reageren

Laatste artikelen

Volg ons op Facebook